Подзвоніть мені
Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, Ваше замовлення прийняте.

Найближчим часом менеджер зв'яжеться з Вами.


Головна / Купівля та продаж готових компаній / ТОВ з ліцензією на перевезення

ТОВ з ліцензією на перевезення

Введіть номер телефону

Дякуємо, Ваше замовлення прийняте.

Найближчим часом менеджер зв'яжеться з Вами.


Наші переваги
Кваліфікована допомога
Індивідуальний підхід
Помірні ціни та гарантований результат
Оперативність вирішення задач будь-якої складності
Повний спектр юридичних послуг

Акціонерне товариство (АТ) – це господарське суспільство, статутний капітал якого поділено на певну кількість частин однакової номінальної вартості. Корпоративні права ними засвідчуються акціями. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язання акціонерів, а в свою чергу, акціонери не відповідають за зобов'язання акціонерного товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах акцій, що належать їм.

Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділення або перетворення підприємницьких товариств, державних, комунальних та інших підприємств на акціонерне товариство. Акціонерне товариство, згідно з чинним законодавством, створюється без обмеження строку дії, якщо інше не встановлено його статутом. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, яка діє на момент реєстрації або створення акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси його кредиторів.
Акціонерні товариства поділяються на публічні та приватні. Кількісний склад акціонерів цього товариства не може перевищувати 100 осіб. Засновниками акціонерного товариства визнаються держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, а також фізичні та/або юридичні особи, які ухвалили рішення про його створення.

Основними етапами реєстрації АТ є:

 • Прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства.
 • Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій.
 • безпосередньо реєстрація акцій у відповідних органах та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
 • Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
 • Укладання з депозитарієм цінних паперів відповідного договору.
 • Розміщення акцій серед засновників товариства.
 • Оплата засновниками повної суми вартості акцій.
 • Затвердження установчими зборами результатів основних рішень.
 • Реєстрація товариства та його статутного документа в органах державної реєстрації.
 • Подання та реєстрація звіту відповідним органам за результатами закритого (приватного) розміщення акцій.
 • Отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.
 • Видача засновникам товариства документів, що свідчать про право володіння акціями.

Документи, необхідні для реєстрації ПАТ, ПрАТ:

 • Засновники - фізичні особи:
 • Ксерокопії паспортів (1-а, 2-а сторінка та сторінка з позначкою про реєстрацію) та ідентифікаційних кодів засновників та посадових осіб (директора, головного бухгалтера). У разі, якщо засновниками є фізичні особи - нерезиденти, надається ксерокопія паспорта з перекладом українською мовою (крім громадян Російської Федерації), ксерокопія ідентифікаційного номера.
 • Ксерокопія договору оренди та/або суборенди та правовстановлюючий документ від орендодавця (свідоцтво про право власності на приміщення, довідка характеристики БТІ).
 • Інформацію про основні види діяльності та назву АТ.

Засновники - юридичні особи:

 • Нотаріальна копія свідоцтва про реєстрацію підприємства.
 • Довідка з податкової адміністрації (форма 4-ОПП).
 • Протокол зборів від ТОВ або наказ від приватного підприємства про рішення створити нове підприємство або увійти до складу нового підприємства.
 • Ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб (директора, головного бухгалтера) нового підприємства.
 • Документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписуватиме документи від засновника (наказ про призначення директора або довіреність на можливість підписання документів).

Іноземна юридична особа відповідним документом підтверджує свою реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ має бути засвідчений відповідно до законодавства країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України.

Переглянути також