(044) 361-82-06
(095) 069-56-64
(063) 594-47-80
по вопросам регистрации прав собственности звонить по телефону: +38 (067) 910 18 18
О компании » Новости » УВАГА! ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВІ ЗМІНИ В СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УВАГА! ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВІ ЗМІНИ В СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УВАГА! ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВІ ЗМІНИ В СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УВАГА! ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВІ ЗМІНИ В ПОСТАНОВУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

Виходячи з аналізу змін, які внесені постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 № 148 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» Державна архітектурно-будівельна інспекція України зазначає.
Зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 № 148 до пункту 1 зазначеного Порядку, визначили, що “1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування” та “Про регулювання містобудівної діяльності”, встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності (далі — будівельна діяльність).”

Тобто дія зазначеного порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, поширюється тільки на будівництво об’єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належать до IV і V категорії складності.
Будівельна діяльність підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному законодавством, за такими видами:

  1. будівельні та монтажні роботи;
  2. монтаж інженерних мереж;
  3. будівництво транспортних споруд.

Будівельна діяльність повинна відповідати вимогам ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» та ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів».

Будівельна діяльність проводиться з урахуванням набутого за останні 5 років досвіду суб`єктами господарської діяльності на об’єктах нижчої категорії складності, а саме:

  • V категорії складності, якщо були виконані роботи не менше трьох об’єктів ІІІ - IV категорії складності;
  • ІV категорії складності, якщо були виконані роботи не менше п’яти об’єктів ІІ - IІІ категорії складності.

Суб`єктам господарської діяльності, які були створені у результаті реорганізації або цілеспрямовано для виконання робіт у будівельній діяльності на об’єктах відповідних категорій складності (класів наслідків), право виконувати роботи на таких об’єктах без попереднього досвіду може надаватись за умови виконання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог для відповідного категорії складності (класу) з урахуванням власного (персонального) досвіду фахівців.

Керівники підприємства (коди КП - 121, 1313) і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП - 122, 123) та інший лінійний інженерно-технічний персонал повинні працювати у суб'єкта господарської діяльності за основним місцем роботи відповідно до категорій складності (класів) об'єктів або споруд: IV категорія складності (СС2 - середні наслідки) - не менше 50 %, V категорія складності (СС3 - значні наслідки) - не менше 80 % відповідно до кваліфікаційного складу.

Також не потрібно забувати і те, що експертні висновки щодо спроможності виконання робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, суб’єкта будівельної діяльності більше не подаються для отримання ліцензії. Керівник підприємства сам формує і подає документи до Державної Архітектурно-Будівельної інспекції.
Також прийнятий новий перелік робіт провадження будівельної діяльності !!!

1.00.00

БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ На ОБ’ЄКТАХ

1.01.00

УЛАШТУВАННЯ ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТIВ, СПЕЦIАЛЬНI РОБОТИ У ГРУНТАХ

1.01.01

Збірних та монолітних мілкого закладання

1.01.02

Із застосуванням паль

1.01.02.01

заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів  тощо

1.01.02.02

паль, які улаштовуються на місці

1.01.03

Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами (опускні  колодязi, кесони тощо)

1.01.04

Закрiплення  слабких  грунтiв

1.02.00

зведення несучих конструкцій будівель і споруд

1.02.01

За функціональним призначенням (V категорія складності, ІV категорія складності)

1.02.01.01

Житлові та громадські

1.02.01.02

Промислові

1.02.01.03

Інженерні споруди

1.02.01.03.01

водоохолоджувачів, градирень

1.02.01.03.02

стволів  промислових труб

1.02.01.03.03

щоглових, баштових

1.02.01.03.04

ємкісних, що працюють під тиском

1.02.01.03.05

підземних складів, сховищ, ємкостей

1.02.01.03.06

підпірних  стін

1.02.01.03.07

копрів вугільних та інших

1.02.01.03.08

галерей, естакад, етажерок  технологічних

1.02.01.03.09

каналів, тунелів, колекторів  технологічних

1.02.01.03.10

опор зв’язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту

1.02.01.03.11

шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків

1.02.01.03.12

промислових печей та агрегатів

1.02.01.04

Гідротехнічних споруд та комплексів (V категорія складності, ІV категорія складності)

1.02.01.04.01

морських

1.02.01.04.02

річкових, озерних

1.02.01.04.03

виконання підводно-технічних робіт

1.02.01.05

Гірничих споруд та комплексів (V категорія складності, ІV категорія складності)

1.02.01.05.01

підземних виробок

1.02.01.05.02

відкритих виробок

1.02.02

За використанням матеріалів

1. 02.02.01

металевих

1. 02.02.02

збірних бетонних та залізобетонних

1. 02.02.03

монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних

1. 02.02.04

кам’яних та армокам’яних

1. 02.02.05

дерев’яних

1. 02.02.06

комбінованих та композитних

1.02.03.

За конструктивною схемою (V категорія складності, ІV категорія складності)

1. 02.03.01

безкаркасна

1. 02.03.02

каркасна

1. 02.03.03

змішана

1.03.00

зведення огороджуючих конструкцій та систем за окремими проектими рішеннями

1.03.01

Самонесучі

1.03.02

Навісні

1.03.03

Підвісні

1.03.04

За окремими проектними рішеннями

1.04 .00

Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

1.05.00

Монтаж магістральних  нафто-газопроводів, споруд та обладнання

1.06.00

Монтаж технологічного устаткування(визначається ліцензіатом за галузями  промисловості)

1.07 .00

Виконання пусконалагоджувальних робіт(визначається ліцензіатом за видами технологічного  устаткування)

1.08.00

Захист конструкцій, устаткування та мереж

1.08.01

Гiдроiзоляцiйний

1.08.02

Теплоiзоляцiйний

1.08.03

Антикорозійний

1.08.04

Електричний та електрохімічний

1.09.00

Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини (V категорія складності, ІV категорія складності)

2.00.00

МОНТАЖ інженерних МЕРЕЖ обєктів (V категорії складності, ІV категорії складності)

2.01.00

Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання

2.01.01

Водопостачання

2.01.02

Каналізації

2.01.03

Теплових і гарячого водопостачання

2.01.04

Газопостачання

2.01.05

Магістральних продуктопроводів

2.01.06

Електропостачання,  електроосвiтлення

2.01.07

Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

2.02.00

Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання

2.02.01

Водопроводу та каналізації

2.02.02

Опалення

2.02.03

Вентиляції і кондиціювання повiтря

2.02.04

Газопостачання та газообладнання

2.02.05

Технологічних трубопроводів

2.02.06

Холодопостачання промислового

2.02.07

Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

2.02.08

Автоматизацiї i контрольно-вимірювальних приладів

2.02.09

Зв'язку, сигналiзацiї,  радіо, телебачення, інформаційних

3.00.00

БУДІВНИЦТВО транспортних споруд (V категорія складності, 
ІV категорія складності)

3.01.00

Залізничних колій

3.02.00

Доріг автомобільних

3.03.00

Мостів, шляхопроводів, переходів (з використанням матеріалів)

3.03.01

металевих

3.03.02

збірних та монолітних бетонних та залізобетонних

3.03.03

кам’яних та армокам’яних

3.03.04

дерев’яних

3.03.05

комбінованих та композитних

3.04.00

Аеродромів та вертодромів

3.05.00

Тунелів та метрополітенів

3.06.00

Морського та річкового  транспорту.

3.07.00

Вертикального транспорту  (ліфти, ескалатори, підйомники  тощо)

3.08.00

Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

Купля-продажа
Вопрос купли-продажи бизнеса в наше время остается актуален как никогда, так как для того, чтобы начать работу «с нуля» Вам потребуется иметь кое-какие знания в области юриспруденции, а также время для прохождения данной процедуры.
НУЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КВАРТИРЫ?
Время от времени в нашем государстве проводаться реформы и меняется законодательство. Не так давно были внесены изменения в Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. В связи с этим возникает вопрос нужно ли человеку, которой желает перепланировать свою квартиру получать разрешение от государственных органов на реконструкцию или перепланировку?
Зачем нужна экспертная оценка имущества?
Вы планируете провести сделку по купли-продажи имущества или же оформить ипотеку? В каждом этом случае (а также во множестве других) вам необходимо провести независимую экспертную оценку отчуждаемого имущества!